Back to MSGENEALOGIE

1. poděkování

2. literatura

3. odkazy

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli materiály či informacemi do mého rodokmenu.

Anderson Terri, USA
Hana Bauerová, Ing.
doc. MUDr. Ivo Belšan, CSc.
dr. Pavel Belšan
Benešová Jarka
Brabínková Věra
Částková Alena
Čech Michal
Červinka Josef, st.
Dvořák Aleš, PharmDr.
Firitová Miroslava Mgr.
Gerhart Jan
Gono Miroslav, Ing.
Haasová Miluše
Heřmánek Viktor, Mgr.
Himrovi
Holejšovská Marie
Holejšovský - Zdeněk, Jiří, Václav
Holejšovský Jaroslav
Holeyšovský Milan, JUDr.
Horáková Milada
Hrachová Hana
Javůrková Miluše
Jíchová Jitka, Vítková Jitka Ing.
Kalabzová Anna +2008
Kloc Ivan
Klocová Vlasta +2011
Kozlovská Ivana JUDr. +2008
Doc. RNDr. Eduard Krajník CSc.
Krásová Božena
Krčková Radka, Mgr.
Kubále Jan
Linková Alexandra
Linková Miluše
Lohrová Jana Ing.
Mageo - JPAVLIC, LITICE, LODOVICO, VLADOVLADO, MARKY (+), MYTHAGO, SALTZMANN, IANA, KULIK, JIFFY, HAVEL, RADAMEC, KB, CLARICIA, KINIGL, KOLODEY, MARGARITA
Martínek Zdeněk PhDr.
Maříková Miroslava
Mikolasek George, Canada
Mrázek Ladislav
Mullerová Věra
MUDr. Minárik Marek
Neděla Michal
Otradovec Tomáš
Pavlíková Helena
Pícka Václav
Pícková Věnceslava, Ing.
Pirner Jaromír
Půlpitel Luděk, Ing.
Rail Jan
Růžičková Věra, RNDr. + 2008
Řičař Kristoslav Dipl.arch.
Samková Hana
Schejbal Zdeněk
Simota Vlastimil
Slabá Vladimíra
Smítková Božena
Škarvan Jaroslav
doc. Josef Štěpán
Šternbergová Diana
Švejda Bedřich
Vagenknecht Jaroslav
Vágnerová Milada
Valentová Jarmila
Vařečkovi
Voldánová Helena
Vörös Petr
Zemanová Jana, JUDr.
Zvolský Ladislav, JUDr.
Židlická Ludmila
Žikeš Josef plk.


Použitá literatura a edice pramenů:

 

Adresáře hl.m. Prahy 1884-1937
Augusta, Pavel - Kniha o Praze 10
Beneš, Josef - O českých příjmeních
Berní rula – všechny vydané kraje
Burdová, Pavla - Desky zemské
Cikhart, Roman - Mladovožicko/Táborsko
Cukr, Václav – Deník stíhače
Časopisy: Český Jih, Venkov, Český bratr
Časopisy Rodopisné společnosti československé
Časopisy společnosti přátel starožitností českých
Černá, Milena - Lázně Bělohrad
ČGHS - Listy genealogické a heraldické
Desky dvorské království českého
Dobiáš, Josef – Dějiny král. města Pelhřimova
Dremsa, F.I. – Paměti pelhřimovských měšťanů
Emler, Josef - Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými
Emler, Josef - Libri confirmationum
Fiala, M., Krejčík, T. – Erbovní listiny ANM
Galla, Karel – Dolní Roveň
Habart, Čeněk – Sedlčansko, Sedlecko a Voticko
Halada, Jan - Lexikon české šlechty
Heraldika - periodikum
Holejšovský, Vlastimil – Svobodníci v Holýšově
Horský, Jan - Legionáři okresu Pardubice
Jelínek, Václav – Sadská
Ježek, Bohumil - Maršovická ohlédnutí
Jihočeské sborníky historické
Jungmannův slovník, Masarykův slovník
Kalný, Adolf – Soupis urbářů jihočeských archivů
Karpaš, Roman – Album starých pohlednic
Klempera, Josef – vodní mlýny v Čechách
Klímová, Helena - Soupis poddaných podle víry 1651
Kočka, Václav - Unhošťské rody erbovní, 1948
Kolektiv autorů - Ottův slovník naučný, Riegrův slovník naučný
Kolektiv autorů - Dějiny zemí koruny české 1,2     
Kotík, Antonín - Naše příjmení
Kotyška, Václav - Úplný místopisný slovník království českého
Král, Vojtěch – Heraldika
Kružík, Miroslav - Z historie Maršovic
Kuča, Karel - Města a městečka v Č. a na M.
Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka
Loucký, František - Mnozí nedoletěli
Marat, František – Soupis poplatnictva 14 krajův král. čes. z r. 1603
Martínek/Zeman – Lukavec v proměnách staletí
Mašek, Petr - Almanach českých šlechtických rodů
Maur, Eduard - 
Mikolášek, Jan – Vzpomínky přírodního léčitele
Moldanová, Dobrava - Naše příjmení
Muller, V – Svobodníci
Mysliveček, Milan – Erbovník 1,2
Palacký, František - Popis království Českého
Památky archeologické a místopisné
Paprocký Bart. Z Hlahol - Diadochos 1602
Pekař, Josef – Kniha o Kosti
Pešák, Václav – Berní rejstříky 1544 a 1620
Petera/Rohoznický, Fr. – Pamětní kniha fary Bělohradské
Petráň, Josef - Benešovsko, Podblanicko
Pod Blaníkem - vlastivědný sborník
Pohanka, Henry – Sám proti toku času
Pokluda, Zdeněk – Rytíři z Vojslavic
Pols, Robert - Family photographs, history and dating
Pouzar, Jaroslav - Podblanickou minulostí
Profous, Antonín - Místní jména v Čechách
Procházková, Eva – Načeradec, dějiny městečka a okolí
Rail, Jan – Žít na věky
Rais, K.V. – Ze vzpomínek I.
Rajlich, Jiří – Na nebi sladké Francie 1,2
Rosůlek, F.K. – Pardubicko, Holicko, Přeloučsko I.-III.
kolektiv autorů – Pražský sborník historický
Řičař, Kristoslav – Občanská genealogie
Říčař - Úvod do genealogie
Sadské noviny
Sborník vlastivědných prací z podblanicka
Sedláček, August – Hrady, zámky a tvrze království Českého
Sedláček, August – Atlasy erbů a pečetí č. a m. střed. šlechty
Sedláček, August – Českomoravská heraldika II.
Sedláček, August – Snůška starých jmen
Straka, Josef – Z Táborské knihy černé
Středočeské sborníky historické 
Světlík, Jiří – Dobřív, historie podbrdské vesnice
Svoboda, Zb., - československá státní a vojenská symbolika
Svoboda, Vladimír – Minimum o rodokmenu
Sykes, Brian - Sedm dcer Eviných
Šmilauer, Vladimír - Osídlení Čech
Šmoldas, Zdeněk - Českoslovenšstí letci v boji proti fašismu
Šplíchal, Bedřich - Paměti obce Vršovické 1902
Teplý, František - Dějiny města Jindřichova Hradce
Tywoniak, Jiří – 
Vagenknecht, Josef – Okres Novopacký v dějinách národních
Váňa, Josef - Českoslovenští letci ve Francii
Vaniš, Jaroslav – Svobodníci ve středních Čechách
Věstník – poděbradský
Vlasák, A.N. - Okresy Dolnokralovický, Votický, Táborský, Sedlecký
Východočeský sborník historický
Výrut, Karel - Kapitoly z pražské historie

jednotlivé články a blíže nespecifikovaná literatura (provizorní seznam)

berni registra bechynskeho kraje  
rozvrzeni sbirek a berni 1615 /1869/ Sedlacek
soupis svobodniku J. Kalousek
wreda  
dejiny obce sopotnice  
urbare 1500 a 1522 Fr. Dvorsky/A NM F152,F153,XVII 1899,s375-458,roven s396
sadska v minulosti, prit a budoucn A. Vrána
povstani na tloskovsku, protirobotni* Tywoniak /sb vlp z podblanicka 1957 s89-113
protifeudalni zapas na podblanicku Maur E.
starodavne svatby na nymbursku V. Korinek
včera a dnes /berunice,cineves,krinec/ J. Puchyr
"francie boje... " H.J. Slipka, Josef Koci
"marsovice" Štanc  Jan, Rouš Václav
soupis pramenu k dej feudal utisku I.1954 Josef Koci II 044105 511401-10 v budejicich,jihoc.ved.knih
sbornik duvernych vyn a nariz c.16/1940 Loucky, s.154 /mikolasek/
verejny cinitel skarvan slavil Štůla Alois
rychty na benesovsku Holejs. V
k puvodu rodu jeniku z bratric Holeys Jaroslav
pocatek svobodnickych knih 1958 Holeys Jaroslav
město neveklov Šach L
neveklov v min a prit 1936 Hořejší Fr
z pameti města neveklova Kuthan Vácslav
urbar 1604,  1992 Ryantova Marie
novopacko    /mel ???/ Jukl Rudolf
nase nejstarsi osady /sadska 1904/ Svoboda Bedrich
byvala plebanie cinoves  Necvhile Josef /method 1883,s,93/
ulomky z dejin krince Vonka R.j. 1934
krinec 1880, z historie krince 1934 Stifter Ant., Tyl Ladislav
sadske noviny 1935-8 dejinopis m sad paroubek F.A.
ze starych dob 1936, c.14,17,19,21 Simunek Fr.
davnovek sadske 1932 Simumek Fr ,11
z historie města sadske 1899 c.6,7 Kriz Josef
obrazky ze sadske 1899 c.16 Vika Karel
sadska v dobach slavy a upadku Vika Karel, sad noviny 1932 c.17
sadska mestecko r. 1590 vestnik 1901 s116-8 Hellich Jan
loupez na radnici 1682  1930 c.20,21 Hellich Jan
rok 1848 s sadske vestnik 1909 37-8 Vika Karel
starobyle město sadska 1905 c.33 Hájek Fr.
robotnici na dymokursku vestnik 9, 1906 Čečetka Fr.
pametni kniha neveklova - radnice neveklova Fr. Matoušek
smlouva o koupi hronskeho mlyna 1770 Krištufek E.,vlastiv sb ces-jv 9, s 132-137

Odkazy:

Genealogické weby ČR.:

www.rodclan.cz databáze příjmení
www.genea.cz Česká rodopisná komunita
www.genebaze.cz genealogické stránky

 

Mapové portály aj.:

http://maps.google.com/ světové mapy
http://arwen.ceu.cz/website/dmu/viewer.htm vojenský digitální atlas ČR
http://historickemapy.cuzk.cz/ císařské otisky stabilního katastru
www.mapy.cz

mapa ČR

 

USA a svět:

http://ssdi.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi social security death index USA
http://worldconnect.rootsweb.com/ rootsweb
www.ancestry.com  
www.familysearch.com Mormonská databáze
www.familyrealtives.org vč. českých příjmení

 

Imigrace USA:

www.ellisisland.org databáze imigrantů
http://landing.ancestry.com/immigration/main/?o_iid=24987&o_lid=24987&o_it=20515 dtto, rozsáhlejší nez Ellis Island (?)

 

Literatura – knihovny:

www.nkp.cz Národní knihovna
www.mlp.cz

Městská knihovna

 

Chromozon Y - databáze haplotypů, haplogroupy atd.:

www.osel/index.php?clanek=749  
www.ysearch.org databáze markerů
//home.comcast.net/~whitathey/hapest/hapest.htm určení haplogrupy
http://www.smgf.org/ychromosome/search.jspx  
http://www.ftdna.com/pdf/hape3b.pdf E3b podrobně
http://www.genebaze.cz/cgi-bin/cyd.cgi česká DNA databáze

 

Stránky jednotlivých badatelů:

www.lany-laznebelohrad.com stránky Milady Horákové
http://vagenknecht.net stránky Jaroslava Vagenknechta (Novopacko)
http://www.krajnikovi.cz/ stránky doc. Eduarda Krajníka (Mělnicko)
http://home.tiscali.cz/krysot/roots/ stránky Kristiána Richtery (Hořicko)
http://www.krouzek.cz/ stránky Petra Kroužka
rodokmen.psnec.com

stránky Blanky Lednické

 

Jiné:

www.centrumhistorie.cz web "17. století"
www.sechtl-vosecek.ucw.cz negativy ateliéru v Táboře
www.valka.cz vše o válečných konfliktech
www.army.cz/acr/vuapraha/db databáze legionářů
http://odboj.jicinsko.cz/seznamy.htm odboj na Jičínsku
www.kuk-wehrmacht.de dějiny rakouské armády
http://www.mvcr.cz/archivnictvi/uvodem.html Ministerstvo vnitra - Archivnictví
http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/ koncentrační tábor Osvětim (stránky Muzea)
http://telefonniseznam.o2active.cz/ telefonní seznam ČR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ katastr nemovitostí
Mageo - rodokmeny veřejná diskuse k rodokmenům a genealogii
AG Falcon stránky profesionální komerční spisovny

 

Digitální archivy ČR.:

AHMP stránky archivu, který spravuje matriky hl.m.Prahy
SOA Třeboň stránky archivu, který spravuje matriky Jihočeského kraje
SOA Plzeň, SOA Praha, MZA Brno stránky archivů, které spravují matriky Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Vysočiny (část) a Moravy (část)
SOA Zámrsk stránky archivu, který spravuje matriky Pardubického a Královéhradeckého kraje
SOA Litoměřice stránky archivu, který spravuje matriky Ústeckého a Libereckého kraje

 

 

 

 

Fotografie: Knihy z fondu velkostatek Tloskov, SOA Praha, Praha 4 - Chodovec.

Podklad - zdroj: Úmrtní list mého prastrýce Aloise Mikoláška, Panstwove Muzeum Oswiecim, Polsko.

 

zpět na hlavní stránku