Zpět na MSGENEALOGIE

(zatím jen stručně)

Jak dlouho trvá vyhotovení rodokmenu ? Záleží na rozsahu práce a na lokalitě.

Klasický rodokmen po otcovské linii – pokud je střen (nejstarší váš známý předek, třeba pradědeček, ze kterého budeme vycházet) narozen v roce 1900, týká se to cca 8 generací, v lepším případě i 9-10 generací, což představuje několik návštěv archivu, tedy dny až týdny.

Vývod z předků - je náročná dlouhodobá práce, ale pokud se předkové moc nestěhovali, dá se ve stručnosti vyhotovit za několik týdnů až měsíců, počet předků roste geometrickou řadou, 2,4,8,16,32,64,128 atd. Je vhodnější sledovat jen některé větve, třeba otcovu s manželkami a matčinu.

  otcovská linie   4 generace   12 generací   10 generací   výstup v .ged 


Jak daleko se dá v bádání dostat ?

Pokud nemáte modrou krev, nebo nejste potomek podblanických svobodníků, většinou se považuje za mezník 17. století, což je celkem rodopisný úspěch. Pokud jde všechno dobře a máme dostatek dochovaných archivních pramenů, ze kterých můžeme čerpat, dá se relativně dobře dostat i před období Bílé hory. Ve většině případů nejstarší matriky uložené v archivech „začínají“ po Třicetileté válce, tedy po roce 1648, ale jsou výjimky na obě strany, je lepší raději počítat s mladším datem. Mnohdy například faru postihl ničivý požár, který s sebou vzal i tyto úřední knihy.

šance dobrat se předka (bez záruky):

1500 - 1599: 10%
1600 - 1699: 30%
1700 - 1799: 60%

statistika z vlastního vývodu z předků (1400 osob):

1490 - 1499: 3%
1500 - 1599: 10%
1600 - 1699: 40%
1700 - 1799: 47%

Některé větve jsem však zatím neměl čas podrobněji sledovat.

     písmo 1542-92       písmo 1622-80       písmo 1715-81        písmo 1818-45Z jakých pramenů lze čerpat ?

Z oblasti církevní správy:

Výpis z matriky pokřtěných – zpravidla datum a místo narození a křtu vašeho předka, jeho celé jméno, údaje o jeho rodičích (povolání otce, náboženské vyznání atd.)
Výpis z matriky oddaných – informace o sňatku dané osoby, obsahuje datum a místo události, informace o rodičích ženicha a nevěsty, jejich věk, náboženské vyznání, jména kmotrů, svědků, jejich podpisy atd.
Výpis z matriky zesnulých – údaje o úmrtí dotyčné osoby, obsahuje datum a místo události, odhadnutý věk, příčinu úmrtí, místo pochování atd.

Z oblasti vrchnostenské správy:

Přepis/překlad zápisu z gruntovní knihy (pozemkové knihy) – zde se dozvíte majetkové informace k danému číslu popisnému, na kterém hospodařili Vaši předkové, obsahuje jména držitelů gruntu ve více generacích, zevrubný popis hospodářství, k tomu příslušenství atd.

Katastry - Berní rula (1654), Tereziánský (1713,1748), Josefský (1789), Stabilní (1843). Poznámka: Společně s fondem matrik tvoří fond velkostatku nejdůležitější zdroj informací pro rodopisné bádání.
Knihy Tereziánského katastru, NA Praha


 

Podklad:  Gruntovní kniha městyse Sadské, VS Poděbrady, SOkA Nymburk.

 

zpět na msgenealogie